Yenilenebilir Enerji Alanında Yapılan Yatırımların Kalitesini Artırmayı Hedefliyoruz

MTC Enerji CEO’su Sinan Coşkun: “Yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların kalitesini artırmak için özellikle denetim, test, monitoring ve işletme-bakım faaliyetlerinde bulunmak üzere MTC Enerji’yi faaliyete geçirdik.”

MTC Enerji CEO’su Sinan Coşkun’la MTC Enerji’nin kuruluş amacı, faaliyetleri, projeleri ve yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili görüştük.

Sinan Bey, sizi enerji sektöründe farklı yapılarda ve görevlerde uzun yıllardır tanıyoruz. Şimdi başka bir yapılanmanın içindesiniz.

Aslında yine sektörün içindeyim. Yaklaşık 16 senelik çalışma hayatımda elde ettiğim birikimlerle yine bu sektörde çok tecrübeli bir ekip ile yeni bir yapıda buluştuk.
Bildiğiniz gibi enerji ülkemizin hızlı büyüyen sektörlerinden biri. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji sektörü büyümeler kaydederek kendisini hissettirmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde yenilenebilir kaynakların payının hızla artacağını düşünmekteyim. Özellikle Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin mevzuat ile birlikte GES’ler başta olmak üzere sektör hareketlendi. Tüm bürokratik engeller ve sorunlara rağmen GES’lerde kurulu gücümüz 500 MW düzeyine yaklaştı. Yıl sonunda bu rakamları 1000 MW’ları aşacaktır. Biz de GES alanı başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların kalitesini artırmak için özellikle denetim, test, monitoring ve işletme-bakım faaliyetlerinde bulunmak üzere MTC Enerji’yi faaliyete geçirdik.

MTC Enerji’yi kısaca tanıtıp, enerji sektöründeki faaliyetlerinden bahseder misiniz?

MTC Enerji, yenilenebilir enerji projelerinde doğru proje geliştirilmesinde danışmanlık süreçlerinden başlayarak kontrolörlük, test, monitoring ve işletme-bakım hizmetleri vermektedir. Ayrıca dağıtım tarafında da Smart Grid hizmet alanlarından birini oluşturmaktadır.
Amacımız yapılan yatırımların en ekonomik, en verimli olarak hayata geçirilmesi ve işletilmesinin sağlanmasıdır.

MTC Enerji’yi tercih etmenizdeki nedenlerini öğrenebilir miyiz?

MTC Enerji, sektörün ihtiyaç duyduğu fakat henüz yeterli arzın oluşmadığı bir alanda yer alıyor. Yeni bir tecrübe benim için. Sektörde yıllardır farklı alanlarda bulundum ancak MTC Enerji hem yatırımcının yanında olan hem de sektörün büyümesini, kaliteli ve verimli enerji üretimiiçin yaptığı çalışmaları sayesinde daha heyecan verici.

MTC Enerji’nin güneş enerjisi santrali kurulumu alanındaki çalışmaları hakkında açıklama yapar mısınız?

Özellikle GES alanında şu anda oldukça yoğun hizmet vermekteyiz. Sistemin doğru dizayn edilmesi, doğru şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, yapılan imalatların doğruluğu konusunda danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca kurulum sonrası verimlilik testlerini de gerçekleştiriyoruz. Sahada tüm elektriksel testlerin yanında özellikle paneller ile ilgili Termografi Testi, Elektrolüminesans (EL) testi ve IV testlerinin tamamını kendi ekipmanlarımızla gerçekleştirmekteyiz.
Bu testler ile GES kurulumu öncesinde ve esnasında oluşan üretim hataları, montaj hataları, ayıplı ürün kullanımı benzeri bozulma ve deformasyonların tespiti yapılmakta ve gözle görülmeyen tüm hata ve eksikler tespit edilebilmektedir. Böylece santralin daha verimli çalışması sağlanmakta ve ilerde çıkması muhtemel sorunların önüne geçilebilmekte veya gerekli önlemleri alınması için zaman kazanılmaktadır.

Şu ana kadar 10 MW üzerinde projede çalıştık, yaptığımız tespitlerde santral verimin ciddi oranda etkileyecek hata ve sorunlara rastladık. Projelerde panel testlerinde minimum yüzde 1 oranında hatalı ve sorunlu panel tespit edilmekte. Burada tabii ki EPC firmalarının önemi var. Ancak yine de söz konusu hataları kurulum esnasında sıfırlamak mümkün değildir. Kurulum esnasında ve sonrasında yapılacak denetim ve testler ile bu oranlar sıfıra yakın bir düzeye düşürülebilir.

alternatif-enerji-mtc

İzleme sistemleri konusundaki çalışmalarınız neler?

MTC Enerji olarak verdiğimiz hizmetlerden biri de monitoring yani izleme sistemidir. Santral devreye girdikten sonra sürekli olarak izlenmelidir. Özellikle lisansız tarafta yatırımcı kitlesinin ağırlığı sektör dışından olması nedeni ile izlemeden sadece üretimin izlenmesi anlaşılmaktadır. Ancak biz izleme sistemi ile santrali anlık olarak her zaman kontrol altında tutmaktayız. Kullandığımız izleme sistemi, hatalar ile ilgili anlık uyarılar vermekte ve bu uyarılara göre santrale anında müdahale edilebilmektedir. Ayrıca detaylı raporlar ve analizler yapılarak sorun olan ve olması muhtemel konular hızlı bir şekilde çözülmekte ya da sorun yaşanmadan önlem alınabilmektedir. Böylece santralin verimliliğinin en üst düzeyde olması sağlamakta ve etkin bir işletme bakım sistemi uygulanabilmektedir.

Yatırımcılar sizinle neden çalışmalı?

Güneş enerji yatırımları hepimiz bildiği gibi büyük bütçelerde kurulan ve geri dönüşü uzun yıllar alan yatırımlardan biri. Yatırımcının sahasındaki hataları teslimden önce yani garanti kapsamı devam ederken, tespit etmesi yatırımını garantiye alır. Ayrıca her şey normal gibi görülen bir panelde oluşan gözle görülmeyen bir hata devamlı olarak verim eksikliği sağlıyor ve bunu uzun vadede değerlendirdiğimizde ciddi maddi kayıplara yol açtığı görülmektedir.
Bizim amacımız yatırımcılara santralin kurulumundan işletmeye alınmasına kadar olan süreçlerde doğru ve kaliteli hizmet almasına yardımcı olmak. Ve sonrasındaki süreçlerde de yatırımcıyı ürünü hakkında sürekli olarak bilgilendirerek yatırımdan maksimum verim elde etmesini sağlamak.

MTC Enerji’nin yenilenebilir enerji sektöründeki yeri ve konumu ne olacak?

Şirketin konumu aslında tam olarak sektörü iyileştirmeye yarayan bir noktada. Burada yapılmak istenen santrallerin kurumundan başlayarak sonraki işletme süreçlerinde yatırımcının faydasını maksimuma çıkarmak.
GES sektörü ülkemizde yeni oluşan bir sektör, şu anda bütün aktörlerin tamamına yakını yatırıma odaklanmış durumda. Bizim hedefimiz ise doğru yatırım ve doğru işletme konusunda yatırımcıya yol göstermek. Şirketimiz özellikle GES alanında güçlü bir çözüm ortağı olma hedefinde olup, kısa zamanda yaptığı hizmetler ile sektörde kendinden fazlaca bahsettirecektir.

MTC Enerji’nin tanıtım ve pazarlama çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

Piyasa böyle bir hizmetin eksikliğini yaşıyor aslında. MTC Enerji’nin hizmetleri bu anlamda dikkatleri üzerine çekiyor.
Biz sektördeki bilgilendirme toplantılarına, etkinliklere iştirak etme konusunda oldukça azimliyiz. Amacımız sadece MTC’yi tanıtmaktan ziyade bu hizmetlerin gerçekten gerekli olduğunu ve önemini anlatabilmek mümkün olduğu kadar sektörü bilgilendirebilmek.
Tanıtım ve pazarlama konusunda şu anda bir takvim oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda tüm sektörel etkinliklerde MTC’yi de göreceğiz.

Yıl sonuna kadarki süreçlerde MTC Enerji’nin hedefleri nelerdir?

Biz firma olarak yenilenebilir enerjiye olan talebin ve bu talebin devamlılığının ve verimliliğinin sağlanmasına destek vermek amacındayız. Sayısal hedeflerimiz yılsonuna kadar, Türkiye’deki kurulu GES’lerin en az yüzde 10’una hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

Yatırımcılar santralin kurulumundan işletmeye alınmasına kadar olan süreçlerde nasıl bir yöntem izlemelidir?

Aslında her şey doğru bir projelendirme ile başlamakta. Özellikle GES’lerde projelerin büyük bir kısmı sadece masa başında hazırlanmakta. Doğru ekipman seçimi ve tabii ki bu ekipmanları sahada uygulayacak tecrübeli bir EPC’nin seçilmesi gerekmekte. Bununla yetinilmeyip yatırımcı tarafından saha faaliyetlerini denetlemek le görevli bir müşavir firma yatırım sürecine dahil edilmelidir. Santral devreye girmeden önce ekipmanlar ve imalatlar ile ilgili mutlaka testler yapılmalıdır. Ve tabii ki doğru bir işletme ve bakım stratejisi uygulanmalı ve santralin durumu ve performansı anlık olarak izlenmelidir. Unutulmamalıdır ki; bir GES’in ekonomik ömrü 25 yıldır ve siz bu süreyi maksimum verimli hale getirmek için santrali mutlaka çok iyi bir şekilde takip etmelisiniz ve gerekli müdahaleleri tam ve zamanında yapabilmelisiniz.

Yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılabilmesi için nasıl bir strateji izlenmelidir?

Aslında teorik olarak gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerimiz var. Sektör en büyük sorun olarak bürokrasiyi görmekte ve bu da doğru bir tespittir. Türkiye gibi bir ülkede yenilenebilir kaynakların önemi şüphesiz daha da önemli hale gelmektedir. Aslında en büyük sorunumuz kervan yolda tamamlanır atasözümüzde olduğu gibi süreçleri bir türlü belirginleştirip şeffaflaştıramıyoruz. Bu da yatırımcının sisteme olan güvenini azaltıyor. Kuralları belirli bir sistemde kurmalıyız ve buna da fazla müdahale etmemeliyiz. Süreçleri şeffaflaştırmalı ve kısaltmalıyız. Bu durumda hedeflere çok hızlı bir şekilde ulaşılacağını düşünüyoruz. Seçme kriterlerimizi de gözden geçirmeliyiz. Son kanun değişikliği ile aslında yeni bir kriter belirledik ancak bunun yanında yatırımın devreye girme süresi, yatırımcının bilgi, deneyim ve mali gücü gibi bir takım parametreleri de sisteme dahil edersek hem daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde yenilebilir kaynakları sisteme entegre edebiliriz.

http://www.alternatifenerji.com/yenilenebilir-enerji-alaninda-yapilan-yatirimlarin-kalitesini-artirmayi-hedefliyoruz/