2017 Yılı Lisanssız GES Kurulu Güçleri

2017 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan aylık faaliyet raporundaki verilerine göre devreye giren Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) kapasitesi 2.978,6 MW düzeyine ulaşmıştır. 2018 yılından itibaren lisanssız santrallerin dağıtım sistemi kullanım bedellerinin yüksek düzeyde artmasının da bedelleri etkisi ile 2017 yılında lisanssız GES’lere yapılan yatırımlar artmıştır.

2017 yılında lisanssız olarak 2.041,2 MW büyüklüğünde yeni GES devreye girmiştir. 2017 yılında aylık bazda ortalama 170,1 MW düzeyinde santral devreye alınmıştır. En az santralin devreye girdiği ay 54 MW ile Mart ayı olurken en fazla santralin devreye alındığı ay 421,8 MW ile Aralık ayı olmuştur. Özellikle yıl sonuna doğru devreye giren santrallerin arttığı görülmektedir. 

2017 yılında lisanssız GES’lerin üretip ihtiyaç fazlası olarak şebekeye verdikleri toplam elektrik enerjisi miktarı 2.883.547,2 MWh olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu üretime karşılık olarak yatırımcıya ödenen toplam bedel ise 383.511.772,3 $ düzeyindedir.

Yaklaşık olarak ihtiyaç fazlası olarak şebekeye verilen enerjinin kurulu güce göre ortalaması yıllık olarak 1.717 MWh/MW düzeyinde gerçekleşmiştir. En düşük üretim ortalamaları Ocak ve Aralık aylarında görülmüştür. En yüksek üretim ortalamaları ise sırası ile Temmuz, Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında gerçekleşmiştir. Lisanssız GES’lerin 2017 yılı için yıllık ortalama brüt gelirleri ise yaklaşık olarak 228.000 dolar düzeyindedir. Aylık ortalama üretimlerin ülkemiz ortalamasının bir miktar üzerinde seyretmesinin nedeni ise özellikle DC olarak kurulumların yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca kurulan santrallerin çoğunluğuda İç Anadaolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde olduğundan söz konusu ortalamalar gerçekleşmektedir.

Kurulu gücün illere göre dağılımana baktığımızda;

İl bazında 63 ilde lisanssız GES yatırımı bulunduğu görülmektedir. En yüksek kurulu güç bulunan ilimiz ise 435,9 MW ile Konya’dır. Bu ilimizi 279,6 MW Kurulu güç ile Kayseri takip etmektedir. Başkent Ankara'nın toplam kurulu gücü ise 145,5 MW düzeyindedir. Bu üç ilimizin toplam kurulu gücü ülkemizdeki lisanssız GES kurulu gücünün yaklaşık %29 unu oluşturmaktadır.

Dağıtım Şirketi bazında dağılım;

Çoruh EDAŞ bölgesi hariç olmak üzere tüm elektrik dağıtım bölgelerinde lisanssız GES tesisi bulunmaktadır. Trakya EDAŞ, Boğaziçi EDAŞ ve Anadolu Yakası EDAŞ dağıtım bölgelerindeki kurulu güç düşük olduğundan dolayı tabloda gösterilmemiştir. Kurulu gücün en yüksek olduğu bölge 747,0 MW ile Meram EDAŞ bölgesidir. Söz konusu bölgeyi 321,7 MW kurulu güç ile Toroslar EDAŞ bölgesi takip etmektedir.

Bölgeler bazında kurulu güç dağılımı ise;

Bölgelere göre baktığımızda ise Lisanssız GES’lerin % 47,5 İç Anadolu Bölgesinde toplanmıştır. Sonrasında ise sırasıyla Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi gelmektedir. Bu üç bölge ülkemizdeki kurulu gücün yaklaşık % 85’ini oluşturmaktadır. En az kurulu güç ise yaklaşık 75 MW ile Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde Bayburt ilimiz haricinde kurulu GES bulunmamaktadır.

Kaynak : EPDK Aylık Sektör Raporları